U koliko cijelih brojeva između 100 i 999 je srednja znamenka jednaka zbroju drugih dvaju znamenki?