Annie je dobila zadatak pomnožiti neki broj s 8 i onda dodati 5. Umjesto toga ona je dodala zadanom broju 8 i pomnožila rezultat s 5. Dobila je 2015. Koji bi bio rezultat da je Annie slijedila upute?