Ako dodaš iznos kvadrata Tommyjevih godina Millienim godinama, zbroj je 62. Ali ako dodaš kvadrat Millienih godina broju godina koje ima Tommy, rezultat je 176. Koliko godina imaju Tommy i Millie?