Čovjek ostavi 1000 funti trima rođacima i njihovim ženama u nasljedstvo. Žene su zajedno dobile 396 funti. Joan je dobila 10 funti više od Kate, Maryann je dobila 10 funti više od Joan. Jack Smith je dobio jednako kao i njegova žena, Harry Snakes je dobio jedan i pol puta više nego njegova žena i Ted Crown je dobio dvaput više od svoje žene. Kako se zvala žena svakog od njih?