Podijeli 45 na četiri dijela tako da prvi dio ako mu se doda dva, drugi dio ako mu se oduzme dva, treći dio ako ga se podijeli s dva i četvrti dio ako ga se pomnoži s dva daju isti broj.