Sanjala sam da putujem zemljom u kojoj se stvari rade na neobičan način. Jedan događaj mi je ostao u glavi kad sam se probudila. Vidjela sam sat i rekla koje je vrijeme po onome što je pokazivao, ali moj vodič me ispravio. Rekao je: "Očito ne znaš da se minutna kazaljka uvijek kreće u suprotnom smjeru od satne kazaljke. Osim ovog poboljšanja, naši satovi su potpuno jednaki onima na koje si navikla." Obzirom da su se kazaljke poklapale između oznaka za 4 i 5 sati, a obje su se počele kretati od podneva, koje je bilo stvarno vrijeme?